הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהלימות
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל-פה

שימוש בביטויים ההולמים את נסיבות השיח, כלומר מתאימים לכללים המקובלים בחברה: משלב גבוה ותקין בנסיבות פורמאליות (הרצאה, כתיבת עבודה), משלב בינוני-נמוך בנסיבות לא פורמאליות (שיחה בין חברים, במשפחה, ברחוב).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: הלימות
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית