הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהיגד תומך
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

משפט מרחיב ומפרט, משפט תומך בהיגד ראשי.

בטקסטים עיוניים, לעתים קרובות, לכל פסקה יש היגד ראשי (רעיון מרכזי, ההכללה), וכל יתר המשפטים מרחיבים את ההיגד הראשי ותומכים בו. אלה הם היגדים תומכים.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: היגד תומך
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית