הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהיגד ראשי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

משפט מפתח, רעיון מרכזי, משפט מכליל; האמירה המבטאת את הרעיון העיקרי של הפסקה. בטקסט עיוני, לעתים קרובות, יש לכל פסקה היגד ראשי שהוא ההכללה, הרעיון המרכזי של הפסקה. יתר המשפטים בפסקה הם משפטים התומכים בהיגד הראשי (מסבירים ומפרטים אותו).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: היגד ראשי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית