הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהיבט
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

נקודת מבט, זווית ראייה. לכל נושא אפשר להתייחס מכמה נקודות מבט או בחינות אפשריות.

דוגמות להיבטים: אפשר לכתוב על נושא מהיבט כלכלי, חברתי, מדיני, לאומי, ביטחוני, משפטי, תרבותי, דתי, בריאותי, רגשי, אישי.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: היבט
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית