הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהדדיות
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות

משמעות המובעת בבנייני הפועל. הפועל מביע פעולות שעושים באופן הדדי. המשמעות של ההדדיות מובעת בעיקר בבניין התפעל.

דוגמות:

התכתבו = כתבו זה לזה

התנשקו = נישקו זה את זה

התלחשו = לחשו זה לזה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: הדדיות
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית