הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיבור מתוכנן (שיח מתוכנן)
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבנה בעל-פה

דיבור בנסיבות פורמאליות כמו למשל, נאום, דיון בטלוויזיה, הרצאה וגם דיון בכיתה. דיבור מתוכנן מצריך הקפדה על משלב לשוני תקין.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: דיבור מתוכנן (שיח מתוכנן)
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית