הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיקציה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל-פה

חיתוך דיבור, הגיית מילים באופן הולם וברור, בלי "לבלוע" חלקים במילה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: דיקציה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית