הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיון
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

דיון בעל פה, שיחה מונחית. שיחה בין כמה משתתפים המביעים דעות שונות בנושא מסוים. בדיון יש, בדרך כלל, מנחה, המכוון/ת את השיחה. בדיון בוחנים עניין מסוים מנקודות ראות שונות ואף מנוגדות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: דיון
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית