הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיווח חדשותי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל-פה

דיווח המוסר לקוראים או למאזינים בכלי התקשורת השונים מידע מדויק וברור, הכתוב בצורה רהוטה ומובנית על אירוע חשוב שאירע בארץ ובעולם. ניסוח הדיווח החדשותי צריך להיות אובייקטיבי וללא נקיטת עמדה של הכתב.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: דיווח חדשותי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית