הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיווח
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

סוג של טקסט מידע. בדיווח מוסרים עובדות על עניין מסוים, כמו ניסוי במדעים, אירוע בחדשות, מצב בעבודה. כאשר מדווחים מתמקדים בעובדות, ומוסרים מה קרה, מי השתתף באירוע, מתי, באיזה מקום, ומה הייתה הסיבה או המטרה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: דיווח
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית