הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיבור עקיף
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר

מסירה של דברים באופן עקיף, ללא ציטוט (בניגוד לדיבור ישיר).

דוגמות:

אבנר הטיח לעברי, שהוא יסתלק מהחדר.

השר הבטיח בפגישה שיינתן פיצוי לתושבים השר בפגישה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: דיבור עקיף
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית