הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיבור ישיר
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר

ציטוט של דברים כפי שנאמרו מפי הדוברים (בניגוד לדיבור עקיף).

דוגמות:

אבנר הטיח לעברי: "אני אסתלק מהחדר".

"הפיצוי לתושבים. עוד השבוע" הבטיח השר בפגישה.

לעתים קרובות הדיבור הישיר מסומן בסימני פיסוק מיוחדים: נקודתיים ומירכאות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: דיבור ישיר
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית