הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדו-משמעות תחבירית
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר

מבנה תחבירי מסוים בעלי שתי משמעויות אפשריות, שני מסרים למילה או לצירוף תחבירי.

דוגמה: צירוף הסמיכות מינוי המנהל הוא דו משמעי: המנהל מינה את... / מינו את המנהל.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: דו-משמעות תחבירית
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית