הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגרוניים
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות

העיצורים א, ה, ח, ע הנהגים בסביבת הגרון והלוע. עיצורים אלה אינם מקבלים דגש ויש להם תופעות משותפות: תשלום דגש, הנמכת תנועה, חטפים, פתח גנוב. בתופעה של תשלום הדגש גם העיצור ר' מתנהג כעיצור גרוני.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: גרוניים
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית