הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגישת הפרקליט
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל-פה

גישה המצדדת בהתערבותו הפעילה של העיתונאי בתהליך הדיווח. תפיסה זו רואה בעיתונאי מעין "פרקליט" או מעין שליח המבקש לקדם את המטרה שהוא מעוניין בה. על פי גישה זו הדיווח החדשותי הוא סובייקטיבי, והעיתונאי אינו מתיימר כלל לשקף את המציאות באופן אובייקטיבי.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: גישת הפרקליט
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית