הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגישת המַרְאָה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל-פה

גישה לפיה דיווח החדשות צריך להיות ניטרלי, ולהציג את האירוע כהווייתו. על פי גישה זו אמצעי התקשורת הם מעין מראה המשקפת את המציאות כמו שהיא. תפקידו המרכזי של העיתונאי הוא דיווח, כלומר, איסוף מידע מהימן ובעל עניין לציבור, ומסירת המידע בצורה אובייקטיבית ובלתי מתערבת ככל האפשר.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: גישת המַרְאָה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית