הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגזירה מסורגת
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות

מבנה מילה הנוצר ממיזוג של שורש ותבנית. דרך יצירה של מילים שבה מתמזג (מסתרג) השורש בתבנית.

דוגמות:

מִדְרָכָה = ד-ר-כ + מִקְטָלָה

הִדְרִיךְ = ד-ר-כ + הִפְעִיל

בעברית יש שתי דרכי תצורה: גזירה מסורגת וגזירה קווית.

הגזירה המסורגת היא דרך התצורה העיקרית בעברית.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: גזירה מסורגת
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית