הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגזירה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות

מבנה המילה, דרך היצירה של המילה. בעברית יש שתי צורות גזירה: גזירה מסורגת (שורש ותבנית) וגזירה קווית.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: גזירה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית