הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבעיה ופתרון
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

מבנה לוגי בטקסט. במבנה זה מתארים בעיה מסוימת (מדגימים, מציינים את הגורמים לה), ובהמשך מציגים פתרונות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: בעיה ופתרון
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית