הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתביסוס
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

חלק ממבנה הטיעון; גוף הטיעון, חלק הטיעון שמבססים בו את הטענה בעזרת נימוקים, דוגמות, הסברים, עובדות או נתונים.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: ביסוס
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית