הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאמצעי רֶטוֹרִי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

אמצעי לשוני שהמוענים (הכותבים, הדוברים) מנסים להשפיע בעזרתו על הנמענים. אמצעי לשוני שמשתמשים בו כדי לשכנע או למשוך את תשומת הלב.

דוגמות לאמצעים רטוריים: חזרות על מילים או על מבנים, שאלה רטורית, דו-משמעות, ציטוט, סיפור אישי, דימויים, פנייה לנמען.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: אמצעי רֶטוֹרִי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית