הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאמצעי קישור
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

מילים וצירופי מילים היוצרים קישוריות בטקסט. בין אמצעי הקישור: מילות קישור, מאזכרים, חזרות. אמצעי הקישור יוצרים את רצף הטקסט, ומביעים את יחסי המשמעות (הקֶשֶׁר) בין חלקיו.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: אמצעי קישור
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית