הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאיבר
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר

הפסוקית, המשפט בתוך המשפט המאוחה.

שנת הלימודים הסתיימה, ובית הספר התרוקן מפעילות.
           איבר 1                              איבר 2

 


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
ביבליוגרפיה:
כותר: איבר
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית