הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאִזְכּוּר
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר

מילה הרומזת על (מתייחסת ל...) דבר אחר שהוזכר בטקסט.

דוגמה, במשפט הבא מודגשים שני האיזכורים:

אורלי חלתה, ובני כיתתה באו לבקר אותה.

הכינויים לסוגיהם משמשים כאזכורים.

כינוי גוף: הוא, הם, ההיא
כינויי שייכות: עבודתו, דבריה, מכתבכם
מילות יחס נטויות: אותם, לפניו, אליה
יש גם ביטויים המרמזים על רעיון שלם: בעיה זו, עניין זה, כך.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: אִזְכּוּר
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית