הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאותיות בכל"מ
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות

מילות יחס המתחברות אל שם העצם: בתל אביב, כאיילה, לשמאל, ממחר.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
ביבליוגרפיה:
כותר: אותיות בכל"מ
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית