הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאופן דיבור
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל-פה

צורת הדיבור, הגיית המילים, טון הדיבור, קצב הדיבור, ההנגנה. כאשר מרצים או מדברים לפני קהל, חשוב להקפיד על אופן הדיבור.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: אופן דיבור
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית