הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוגד
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר

האוגד מקשר בין הנושא לנשוא. במשפטים שמניים (לא פועליים) לעתים קרובות הפועל "היה" או כינוי הגוף (הוא, הם) הם בתפקיד אוגד.

דוגמות לאוגד:

הנעליים האלה היו שלי.
הרצון הוא הכוח.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: אוגד
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית