הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאובייקטיבי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

ללא דעה אישית ; מתבסס על עובדות, על המציאות, על מידע שניתן להוכיח.

 


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
ביבליוגרפיה:
כותר: אובייקטיבי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית