הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאותיות אית"ן
מחברת: שרה ליפקין


צורני הנטייה של זמן העתיד בפועל. תחיליות העתיד הן תמיד העיצורים א,י,ת,נ, ומכאן שמן: תחיליות אית"ן.

דוגמות: אכתוב, יסתפר, תשמעו, נתכתב.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: אותיות אית"ן
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית