הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > מצריםעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > ממצרים לכנען > יציאת מצרים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפסל רעמסס השני
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקראבסרטון מסביר יהודה קפלן, ראש מחלקת החינוך במוזיאון ארצות המקרא על פסל של רעמסס השני, המלך המזוהה עם פרעה המשעבד של ישראל במצרים . המלך נראה כשהוא יושב על כס המלכות, ומתחת לכפות רגליו חרותים תשעה קווים - סמל למושג 'תשע הקשתות', המציין את תשעת האויבים המסורתיים של מצרים בכל התקופות. הסרטון צולם במוזיאון ארצות המקרא.
אל האסופה סרטונים בנושא מקרא וארכיאולוגיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: פסל רעמסס השני
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקרא
שם  הפרסום מקורי: מקראנט
תאריך: 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר מקראנט.
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מוזיאון ארצות המקרא
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית