הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ראליה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חוק וחברה במקרא > פולחן
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכלי מוזיקה במקדש
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקראהסרטון מראה כלי נגינה עתיקים כפי שהם מופיעים בפסלונים שנמצאו ברחבי המזרח הקדום. עדויות אלה הם אחת הדרכים המרכזיות לשחזור צורתם של כלי הנגינה ששימשו בתקופת המקרא. הסרטון צולם במוזיאון ארצות המקרא.אל האסופה סרטונים בנושא מקרא וארכיאולוגיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: כלי מוזיקה במקדש
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקרא
שם  הפרסום מקורי: מקראנט
תאריך: 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר מקראנט.
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מוזיאון ארצות המקרא
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית