הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חוק וחברה במקרא > פולחן
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכלי נסך
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקראהסרטון מציג כלי נסך שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות ודן בתפקידם בעת העתיקה. צולם במוזיאון ארצות המקרא.אל האסופה סרטונים בנושא מקרא וארכיאולוגיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: כלי נסך
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקרא
שם  הפרסום מקורי: מקראנט
תאריך: 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר מקראנט.
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מוזיאון ארצות המקרא
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית