הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ראליה מקראית
מוזיאון ארצות המקראלמי החותם
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקראהסרטון מציג חותמות עתיקות ומסביר בעזרתם את פרשת החותם שמסר יהודה לתמר (בראשית לח). צולם במוזיאון ארצות המקרא.אל האסופה סרטונים בנושא מקרא וארכיאולוגיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: למי החותם
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקרא
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מוזיאון ארצות המקרא
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית