הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתארמון סנחריב בנינוה
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקראדגם ארמון סנחריב בנינוה, כפי שמוצג  במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.
אל האסופה סרטונים בנושא מקרא וארכיאולוגיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: ארמון סנחריב בנינוה
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקרא
שם  הפרסום מקורי: מקראנט
תאריך: 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר מקראנט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית