הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםראובן
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ראובן הוא בנו הבכור של יעקב אבינו מלאה אשתו. ראובן הוא אבי שבט ראובן, שהתיישב בעבר הירדן המזרחי. מדרש השם שנותנת לאה לבנה: "כי ראה ה' בעוניי (=בצערי, בכאבי)" (בראשית כ"ט 32).

ראובן היה בן מסור לאמו (בראשית ל' 18-14), והיה בן בכור אחראי לאֶחיו, מנהיג האחים, בפרשת יוסף (ל"ז 22-20). בכורתו של ראובן מעידה על עוצמת השבט בימי קדם, אולם ראובן (כמו השבט) איבד בכורתו ליהודה וליוסף שנאבקו על הבכורה ביניהם. רמז לכך כבר בפרשת יוסף, בה תופס יהודה את הפיקוד (שם 26; מ"ד 18 ואילך), ובעיקר בברכת יעקב, בראשית מ"ט: בברכה זו מקולל ראובן וננזף (פסוק 4), ואילו יהודה (פסוקים 12-8) ויוסף (פסוקים 26-22) מקבלים ברכות מפליגות. המפרשים הסבירו שהבכורה ניטלה מראובן בעקבות המסופר עליו בבראשית ל"ה 22: "... וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל...".
שבט ראובן התנחל בעבר הירדן המזרחי מסיבות כלכליות, יחד עם גד וחצי המנשה.
ראובן ישב בגלעד הדרומי, בין היבוק והארנון (=בעמון), ועסק בעיקר במרעה ובגידול בקר, כפי שעולה גם משירת דבורה (שופטים ה' 16-15).
בני ראובן יצאו לגלות בימי תגלת פלאשר השלישי, מלך אשור (732 לפני הספירה), ואין עליהם ידיעות בתקופת שיבת ציון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ראובן
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית