הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > מדינה וחברה > זהות ושייכותעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > ההיסטוריה של מדינת ישראל > כלכלה, חברה ותרבותעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > ישראל מדינת העם היהודי
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על מדיניות כור ההיתוך שהונהגה בישראל בשנות ה-50 וה-60 ומטרתה היתה ליצור אחידות תרבותית בחברה וזהות ישראלית משותפת.ישראל נוקטת מדיניות של כור היתּוך
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


בשני העשורים הראשונים לעצמאות מדינת ישראל (שנות ה-50 ושנות ה-60) פעלה ממשלת ישראל לעיצוב החברה במדינה לפי מדיניות כור ההיתּוך. לפי מדיניות זו, ביקשה המדינה לשלב את העולים, שהגיעו מארצות שונות ומתרבויות שונות, בתרבות אחידה אחת, וכך ליצור זהות ישראלית משותפת. מדיניות כור ההיתוך התעלמה במכּוון ממגוון התרבויות שהביאו אתם העולים מארצות שונות. תרבויות אלו נחשבו לתרבויות גלותיות, עדתיות ומיושנות. התרבות הישראלית שביקשה המדינה לפתח ולהטמיע בקרב העולים, התבססה בעיקר על התרבות שהתפתחה ביישוב בארץ ישראל, ועל התרבות האירופית שהביאו אתם העולים בעליות הראשונות. מערכת החינוך וצה"ל - היו שני הגופים המרכזיים שסייעו בביצוע מדיניות כור ההיתוך, ובפיתוח תרבות אחידה וזהות ישראלית חדשה.

בחלוף הזמן, עוררה מדיניות כור ההיתוך ביקורת. מתנגדיה מדגישים בעיקר את ההתנּכרּות וההתעלמות מן התרבויות של העולים, ובייחוד - של העולים מארצות האסלאם. לעומתם, התומכים במדיניות כור ההיתוך רואים בהכַרח שהציבה המציאות בשנים של בניית האומה: מדינת ישראל, שקלטה בשנותיה הראשונות רבבות עולים, נאלצה לנקוט מדיניות של כור היתוך כדי לבנות חברה אחת בעלת ערכים משותפים, ובאמצעותה לחזק את חוסנה הלאומי של המדינה.

ביבליוגרפיה:
כותר: ישראל נוקטת מדיניות של כור היתּוך
שם  הספר: מסעות בזמן : בונים מדינה במזרח התיכון
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ט - 2009
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית