הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהחזון העתידי
מחברת: ד"ר דורית למברגר


אחד מארבעה מסמכים שפורסמו בשנת 2006/7 על ידי גופים ערביים במדינת ישראל, ונועדו להגדיר את חזונם של הערבים אזרחי ישראל לעתיד היחסים בינם לבין המדינה. ארבעת המסמכים אינם מכירים בזכות ההגדרה היהודית של המדינה אלא מבקשים שישראל תהיה לשני העמים, הערבים והיהודים.

'החזון העתידי' פורסם בדצמבר 2006 על ידי הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל. השם המלא הוא: החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל. המסמך מגדיר את הציונות כקולוניאליזם, וקורא לשינוי המשטר בישראל ל"דמוקרטיה הֶסדרית", שבה ישותפו הערבים בכל המשאבים הציבוריים, ויקבלו אוטונומיה בתחומי חינוך, תרבות ודת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: החזון העתידי
מחברת: למברגר, דורית (ד"ר)
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית