הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעדאלה
מחברת: ד"ר דורית למברגר


בערבית עדאלה פירושו צדק. עדאלה הוא ארגון משפטי שהוקם בשנת 1996 כדי לקדם את זכויות האדם בישראל בכלל ואת זכויות האוכלוסייה הערבית בישראל בפרט. הארגון רוצה להשיג מטרות בתחום זכויות האדם והאזרח וכן מטרות בתחום זכויות קבוצה / זכויות מיעוטים (זכויות אינדיווידואליות וזכויות קולקטיביות).

מטרות הארגון, לפי הגדרתו שלו: "כל אדם זכאי לחירות, לכבוד ולשוויון. זכויות אלו הן זכויות יסוד של הפרט המוגנות בכל חברה דמוקרטית. אולם, בחברה בה קיימת קבוצת מיעוט (לאומי, דתי, תרבותי וכו'), תנאי להגשמת חירויות אלו הוא ההכרה בזכויות הקיבוציות של המיעוט. ההכרה בזכויות הקיבוציות של המיעוט היא הערובה למימוש חירויות היסוד של הפרט, שאם לא כן, התוצאה תהיה הכרה בקבוצת הרוב והדרת זכויות קבוצת המיעוט, היינו, הפליה על רקע שייכות קיבוצית".
הארגון הוא לא ממשלתי ובלתי מפלגתי, ופועל שלא למטרות רווח. הארגון הגיש עתירות רבות לבג"ץ, אך התפרסם בעיקר כנציג ועדת המעקב העליונה של האזרחים הערבים בישראל ב"וועדת אור". במרץ 2007 פירסם הארגון הצעת חוקה לישראל, בשם "החוקה הדמוקרטית".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: עדאלה
מחברת: למברגר, דורית (ד"ר)
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית