הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםנכבה
מחברת: ד"ר דורית למברגר


האסון/השוֹאה. כינוי ערבי לגירוש ערבים מיישוביהם במלחמת השחרור בשנת 1948 ולהקמתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. תוצאות המלחמה יצרו שני סוגים של פליטים ערבים: פליטים פלסטינים שגורשו למדינות ערב השכנות, ופליטים שכפריהם נהרסו והם חיים היום בכפרים שכנים בישראל.
הערבים מציינים את היום בתהלוכות ובעצרות ביום העצמאות הישראלי, ה' באייר, בתאריך הלועזי 14.5.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: נכבה
מחברת: למברגר, דורית (ד"ר)
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית