הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםממשל צבאי
מחברת: ד"ר דורית למברגר


מנגנון של פיקוח ביטחוני ואזרחי על האזרחים הערבים בישראל, שפעל משנת 1948 עד שנת 1966, על פי תקנות הגנה (או תקנות שעת חירום).

בשנותיו הראשונות התייחסו היהודים בישראל לממשל הצבאי כאל רַע הכרחי (בשל תמיכתם של ערביי ישראל בזמן מלחמת העצמאות במדינות ערב, והחשש מהיותם "גַּיִס חמישי"), אבל מאמצע שנות החמישים, ובעיקר אחרי הטבח בכפר קאסם, החלו מתחזקות הקריאות והיוזמות לביטולו, אך כולן כשלו.

הממשל הצבאי הטיל עוצרי לילה והטיל הגבלות תנועה בארץ על ערבים באזורי הגליל, הנגב והמרכז/המשולש הקטן; הוא ניהל את היישובים הערביים ומינה מוכתרים וועדים מקומיים; באמצעותו הופקעו אדמות רבות של האוכלוסייה הערבית בישראל, ואף נעשו העברות של אוכלוסייה ערבית ליישובים ערביים גדולים. הממשל הצבאי היה הגורם הכמעט יחיד שטיפל באוכלוסייה הערבית, תוך שהוא מנע ממשרדי הממשלה השונים מגע ישיר עמה.
זכות הבחירה לכנסת לא נשללה מערביי ישראל במהלך תקופה זו.
בפברואר 1963 הוגשו לכנסת ארבע הצעות חוק לביטול הממשל הצבאי על-ידי מק"י, מפ"ם, אחדות העבודה - פועלי ציון (שהפכה מאוחר יותר לחלק ממפלגת העבודה) ותנועת החירות (בראשות מנחם בגין). ההצעות נפלו על חודו של קול. בשנת 1966 בוטל הממשל הצבאי על ידי לוי אשכול, ראש הממשלה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: ממשל צבאי
מחברת: למברגר, דורית (ד"ר)
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית