הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםועדת המעקב
מחברת: ד"ר דורית למברגר


ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל היא ארגון פוליטי בלתי-תלוי שהוקם בישראל בשנת 1982 במטרה לרכז את הפעילות הפוליטית של ערביי ישראל ולתאם בין הגופים השונים השייכים לציבור זה.

בוועדת המעקב חברים ראשי הרשויות המקומיות הערביות, חברי הכנסת הערבים וכן נציגים של ארגונים חוץ-פרלמנטרים של ערביי ישראל (למשל, הפלג הצפוני של התנועה האיסלמית ותנועת בני הכפר). בנוסף להם מיוצגים בוועדת המעקב נציגי הסטודנטים, תלמידי תיכון ועמותות אחרות. הוועד נחשב לנציג העל של האוכלוסייה הערבית בישראל והוא זה שמקבל החלטות מרכזיות בחיי האזרחים הערבים בישראל. הוועד מבטא את מעורבותם של הערבים במערכת הפוליטית הישראלית.
לפני הקמת ועדת המעקב פעל בישראל, מאז 1974, ועד ראשי הרשויות הערביות, שהיווה את הגוף המרכזי הראשון של ערביי ישראל.
ועדת המעקב מגיבה בעצרות, הפגנות ושביתות על התרחשויות בפוליטיקה הישראלית. הוועדה איננה מוכרת רשמית על ידי רשויות המדינה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: ועדת המעקב
מחברת: למברגר, דורית (ד"ר)
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית