הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמרכז השלטון המקומי בישראל
מחברת: ד"ר דורית למברגר


ארגון המאגד את כל הרשויות המקומיות בישראל, כולל הערביות, הדרוזיות והצ'רקסיות, וכולל העיריות הגדולות (ירושלים, חיפה ותל אביב. וללא המועצות האזוריות). מטרתו של מרכז השלטון המקומי היא לקדם את האינטרסים של הרשויות המקומיות מול הממשלה, הכנסת וגופים גדולים כגון ההסתדרות, אף כי אין לו מעמד על פי חוק.

אף שהמרכז הוא עמותה, הוא מחזיק במספר גופים כלכליים הקשורים בשלטון המקומי, כמו הפעלת מפעל הפיס, בנק אוצר השלטון המקומי ועוד, וכן הוא שותף עם הסתדרות הפקידים בניהול קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות. המרכז נותן לרשויות יעוץ משפטי ומייצג אותן במשא ומתן על הסכמי שכר מול ההסתדרות ועל תקציבים מול משרדי הממשלה.
בראש מרכז השלטון המקומי עומד אחד מראשי העיריות שנבחר על ידי כלל ראשי הרשויות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מרכז השלטון המקומי בישראל
מחברת: למברגר, דורית (ד"ר)
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית