הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהסכם קואליציוני
מחברת: ד"ר דורית למברגר


הסכם שנחתם בין איש מפלגה שקיבל מינוי מהנשיא להרכיב ממשלה לבין חברי כנסת ממפלגות אחרות במטרה להקים או ליצור קואליציה שתצמיח מתוכה ממשלה. לפי ההסכם מצטרפים המפלגות או החברים הבודדים, לממשלה ו/או תומכים בה ובראש הממשלה. זהו סוג של הֶסדר פוליטי, חבירת כוחות, שנועד לאפשר לממשלה-העתידה לפעול ולנהל את המדינה על בסיס יציב ושנועד למנוע נפילה של הממשלה בהצבעת אי אמון.

בהסכם (שאינו חוזה) מיוחד זה, כל אחד מהצדדים מגדיר התחייבויות בתחום החקיקה, חלוקת תפקידים וסמכויות וכו'. כלומר, במסגרת ההסכם מבטיח מי שעתיד לשמש ראש הממשלה לאותם חברי כנסת או מפלגות, שהצטרפו אליו לקואליציה ותומכים בו, מילוי של האינטרסים שלהם (כספים, חוקים, מינויים והטבות). ההסכמים הם גלויים וחובה לפרסמם. מתן הבטחה ללא פירסום הוא עבירה על החוק.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: הסכם קואליציוני
מחברת: למברגר, דורית (ד"ר)
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית