הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהזכות לכבוד
מחברת: ד"ר דורית למברגר


עיקרון הומניסטי המבטא את ההכרה באנושיות של כל אדם: לכל אדם יש כבוד בגלל כבודו האנושי (שנברא "בצלם אלוהים"), והוא ראוי שיתייחסו אליו בכבוד. זהו הבסיס לזכויות האדם, שממנו נגזרות הזכויות לחירות, לשוויון ולהליך הוגן, וכן הזכויות לשם טוב, לפרטיות, לצנעת הפרט, והזכות שלא להיות נתון ליחס משפיל ומעליב. הזכות לכבוד עוגנה בשנת 1992 כזכות חוקתית בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. על פי פסיקת בית המשפט העליון, חוק הפוגע בכבוד האדם שלא על פי התנאים הקבועים בחוק היסוד יכול להיות מוכרז כבטל על ידי כל בית משפט.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: הזכות לכבוד
מחברת: למברגר, דורית (ד"ר)
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית