הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > עקרונות הדמוקרטיה > זכויות אדם ואזרח
גשר מפעלים חינוכיים


תקציר
רשימה הכוללת את כל הזכויות הטבעיות, הכלכליות- חברתיות, זכויות מיעוט וקבוצה וזכויות וחובות האזרח.זכויות האדם (הרחבה)
מחבר: יוסי לונדין


א. הזכויות הטבעיות:

חיים, חירות, קניין

הזכות לחיים ולביטחון

הזכות לחיות בביטחון ללא חשש מפני פגיעה בחייהם של יחידים או של קבוצה. חובתה של המדינה להגן על זכות זו.

הזכות לשלמות הגוף (הגנה מפני פגיעה)

הזכות למות (= זכות מודרנית)

חירות: זכותו של כל אדם לעשות מעשה שאיננו אסור על פי חוק

חופש המחשבה והדעה

חופש המצפון - החופש להחליט לבד מהו טוב ומהו רע

חופש הביטוי

חופש המידע

חופש ההתאגדות וההתכנסות

חופש ההפגנה

חופש השביתה (יש המייחסים לזכויות חברתיות)

חופש הדת והחופש מדת

חופש ממעצר או ממאסר שווא

חופש העיסוק

חופש התנועה

חופש העיתונות

הזכות למשפחה

הזכות להורות

הזכות לקניין (גשמי ורוחני)

הזכות להליך משפטי הוגן

הזכות לייצוג על ידי עורך דין

הזכות לקבלת ענישה ההולמת את העבירה

הזכות לשימוע

הזכות לכבוד

האיסור על עינויים (ללא פגיעה גופנית) והשפלה

הזכות לפרטיות / אי פגיעה בפרטיות ע"י הטרדה (דואר זבל)

הזכות לשם טוב

ב) הזכות לשוויון

כל בני האדם שווים בערכם ובזכויותיהם ואין להפלות ביניהם על רקע דת, גזע, לאום, מין, גיל, נטייה מינית, מעמד אישי, הורות, ארץ מוצא, מוגבלות פיזית והשתייכות מפלגתית. במידה שיש אפליה - יש זכות לאפליה מתקנת

ג) זכויות כלכליות וחברתיות (במחלוקת: האם הן תקפות לכל אדם או רק לאזרח)

1. הזכות לרמת חיים נאותה

2. הזכות לדיור

3. הזכות לטיפול רפואי

4. הזכות לחינוך

5. הזכות לעבודה ולתנאי עבודה

6. הזכות לתרבות

ד) זכויות מיעוט וקבוצה

1. הזכות לשימוש בשפת האם

2. הזכות לחינוך ולתרבות אוטונומיים

ה) זכויות אזרח

1. הזכות לבחור ולהיבחר

2. הזכות לאזרחות

3. הזכות לחופש תנועה למדינה וממנה

4. חופש הדעה הפוליטית

5. חופש ההתארגנות

6. הזכות למתוח ביקורת על השלטון

חובות אדם

1. לשמור על זכויותיו של זולתו

2. לציית לחוק

חובות אזרח

1. נאמנות למדינה

2. חובת שירות ביטחון ותשלום מיסים

3. חובות דמוקרטיים

ביבליוגרפיה:
כותר: זכויות האדם (הרחבה)
מחבר: לונדין, יוסי
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית