עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > העלייה הגדולהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > העלייה הגדולהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > ישראל מדינת העם היהודי > דמוגרפיהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > ישראל מדינת העם היהודי > עולים ועלייה
יד יצחק בן-צבי


תקציר
טבלה המפרטת נתוני עלייה מארצות שונות בעולם למדינת ישראל בראשית דרכה. הנתונים מוצגים לפי יבשות, מדינות, שנים ואחוזים.העולים לפי ארץ המוצא ושנת העלייה
מחברת: דבורה הכהן


נספח ב

העולים לפי ארץ המוצא ושנת העלייה, 1953-1948 (באחוזים)

 

שנת העלייה

ארץ המוצא

1948

1949 1950 1951 1952 1953

1953-1948

כל הארצות

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

אסיה
תורכיה
עיראק
איראן
תימן ועדן
שאר הארצות

5.3
4.8
0.0
0.1
0.3
0.1

30.5
11.2
0.7
0.8
16.3
1.6

34.4
1.4
19.3
6.3
5.4
2.0

59.5
0.7
51.3
5.4
0.6
1.5

28.7
1.5
4.1
17.9
0.6
4.6

27.8
2.6
4.1
10.6
0.8
9.7

35.3
5.0
17.8
3.9
6.9
1.7

אפריקה
תוניסיה, אלג'יריה ומרוקו
לוב
שאר הארצות

9.1
7.6

1.2
0.3

16.7
7.4

6.1
3.2

15.2
5.6

5.2
4.3

11.5
6.5

3.8
1.2

42.9
32.3

5.1
5.5

67.3
35.1

2.3
9.9

15.4
8.0

4.6
2.8

אירופה
ברית-המועצות
פולין
רומניה
בולגריה
יוגוסלביה
גרמניה
ואוסטריה
צ'כיה
הונגריה
שאר הארצות

85.1
1.3
32.0
19.6
16.8
4.6
2.0

2.3
3.9
2.6

52.1
1.4
20.2
5.8
8.6
1.1
3.0

7.6
2.0
2.4

49.8
1.6
15.8
27.6
0.6
0.2
0.8

0.4
1.6
1.2

28.6
0.4
2.0
23.1
0.7
0.4
0.4

0.2
0.7
0.7

26.2
0.8
2.7
15.5
1.9
0.4
1.1

0.4
0.9
2.5

19.6
2.1
3.8
0.8
3.3
0.1
1.8

0.3
2.2
5.2

48.6
1.2
15.3
17.4
5.4
1.1
1.6

2.7
2.1
1.8

אמריקה
ואוקיאניה
ארצות-הברית
שאר הארצות

0.5

0.3
0.2

06

0.2
0.4

0.6

0.2
0.4

0.4

0.1
0.3

2.2

0.4
1.8

5.3

0.7
4.6

0.7

0.2
05

המקור: מ' סיקרון, העלייה לישראל, לוח 33A והמדור לפרסומים וסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית.

ביבליוגרפיה:
כותר: העולים לפי ארץ המוצא ושנת העלייה
שם  הספר: עולים בסערה : העלייה הגדולה וקליטתה בישראל 1948-1953
מחברת: הכהן, דבורה
תאריך: תשנ"ד (1994)
בעלי זכויות : יד יצחק בן-צבי
הוצאה לאור: יד יצחק בן-צבי
הערות לפריט זה:

נספח ב, עמוד 325


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית