עמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > קבוצות אוכלוסייהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > ישראל מדינת העם היהודי > זרמים ביהדות
ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


תקציר
טבלה המציגה נתונים משנת 2007, על פי סקר חברתי שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב יהודים בארץ. החלוקה מוצגת על פי מידת הדתיות של יהודים החל מיהודים חרדים ועד חילוניים. הטבלה מציגה גם נתונים על אזרחים שנחשבים יהודים על פי מוצאם איך הם עצמם טוענים שאינם יודעים להגדיר את מידת הדתיות שלהם. הנתונים מוצגים לפי ישובים ברחבי הארץ במספרים ובאחוזים.יהודים בישראל- מידת הדתיות לפי נפה


"שכיחויות משוקללות + אחוזים (לפי שכיחויות משוקללות) - שורות סקר חברתי 2007, אומדני נפשות"

מידת דתיות - יהודי

נפה

ירושלים

צפת

כנרת

יזרעאל

עכו

גולן

חיפה

חדרה

השרון

פתח תקווה

רמלה

רחובות

תל אביב

אשקלון

באר שבע

יהודה ושמרון

סה''כ

סה''כ

3,619,364

341,956.0

78,663.0

23,093.0

122,394.0

123,418.0

8,325.0

320,270.0

119,959.0

172,029.0

354,269.0

163,738.0

301,620.0

820,073.0

273,164.0

262,397.0

133,995.0

100.0 9.4

2.2

0.6 3.4 3.4 0.2 8.8 3.3 4.8 9.8 4.5 8.3 22.7 7.5 7.2 3.7

חרדי

281,444.0

83,993.0

2,555.0

1,470.0

6,199.0

3,433.0

"-"

10,827.0

2,116.0

7,957.0

20,928.0

1,720.0

6,659.0

72,950.0

18,166.0

11,466.0

31,004.0

100.0

29.8

0.9

0.5 2.2 1.2 "-" 3.8 0.8 2.8 7.4 0.6 2.4 25.9 6.5 4.1 11.0

דתי

343,186.0

70,552.0

10,553.0

3,687.0

13,206.0

4,805.0

2,131.0

13,728.0

5,603.0

13,188.0

39,574.0

13,844.0

22,442.0

41,181.0

22,143.0

25,493.0

 41,056.0

100.0

20.6

3.1

3.1 3.8 1.4 0.6 4.0 .1.6 4.0 11.5 4.0 6.5 12.0 6.5 7.4 12.0

מסורתי דתי

488,858.0

51,856.0

15,355.0

3,277.0

9,349.0

20,667.0

"-"

29,797.0

14,558.0

34,966.0

50,537.0

23,655.0

41,466.0

74,985.0

56,080.0

48,962.0

13,347.0

100.0

10.6

3.1

3.1 1.9 4.2

"-"

6.1 3.0 7.2 10.3 4.8 8.5 15.3 11.5 10.0 2.7

מסורתי לא כל כך דתי

922,105.0

62,076.0

18,490.0

8,431.0

29,199.0

30,836.0

2,606.0

84,452.0

30,521.0

52,483.0

67,186.0

45,350.0

91,493.0

212,606.0

96,981.0

70,516.0

18,879.0

100.0

6.7

2.0

0.9 3.2 3.3 0.3 9.2 3.3 5.7 7.3 4.9 9.9 23.1 10.5 7.6 2.0

לא דתי, חילוני

1,570,584.0

71,789.0

31,709.0

6,228.0

64,441.0

63,677.0

3,588.0

180,834.0

66,713.0

62,934.0

174,732.0

78,010.0

138,968.0

413,773.0

79,058.0

105,519.0

28,610.0

100.0

4.6

2.0

0.4 4.1 4.1 0.2 11.5 4.2 4.0 11.1 5.0 8.8 26.3 5.0 6.7 1.8

לא ידוע

"13,187.0"

1,689.0 "-"

"-"

"-"

"-"

"-"

632.0

448.0

500.0

1,312.0

1,160.0

592.0

4,578.0

737.0

440.0

1,100.0

100.0

12.8

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

4.8 3.4 3.8 9.9 8.8 4.5 26.3 5.6 3.3 8.3
ביבליוגרפיה:
כותר: יהודים בישראל- מידת הדתיות לפי נפה
שם  האתר: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בעלי זכויות : ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הוצאה לאור: ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית