הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > העלייה הגדולהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > העלייה הגדולהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > ישראל מדינת העם היהודי > דמוגרפיהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > ישראל מדינת העם היהודי > עולים ועלייה
יד יצחק בן-צבי


תקציר
טבלה ובה נתונים על העלייה לישראל לפי ארץ המוצא ממדינות אירופה, בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל (15 במאי 1948-סוף 1953). הנתונים מוצגים על פי מספר נפשות לפי חלוקה ל: אירופה המזרחית ואירופה המערבית.העלייה לישראל לפי ארץ המוצא ושנת העלייה
מחברת: דבורה הכהן


נספחים

נספח א

העלייה לישראל לפי ארץ המוצא ושנת העלייה
15 במאי 1948 – סוף 1953
(מספר נפשות)

שנת העלייה

ארץ המוצא

1948 1949 1950 1951 1952 1953

כל הארצות

102,879

239,576

169,405

173,901

23,375

10,347

אירופה המזרחית

רומניה

17,678 13,595 47,041 40,625 3,712 61

פולין

28,788 47,331 25,071 2,529 264 225

בולגריה

15,091 20,008 1,000 1,142 461 359

צ'כוסלובקיה

2,115 15,685 263 150 24 10

הונגריה

3,463 6,842 2,302 1,022 133 224

יוגוסלביה

4,126 2,470 427 572 88 14

ברית-המועצות

1,175 3,230 2,618 689 198 216

סך הכול

72,436

109,161

76,104

46,247

4,682

937

אירופה המערבית

גרמניה

1,422

5,329

1,439 662 142 100

צרפת

640

1,653

1,165 548 227 117

אוסטריה

395

1,618

746 233 76 45

יוון

175

1,364

343 122 46 71

בריטניה

501

756 581 302 233 140

איטליה

530

501 242 142 95 37

בלגיה

- 615* 297 196 51 44

הולנד

188

367 265 282 112 95

סך הכול

3,851

11,588

5,601

2,672

1,058

733

אסיה

עיראק

15 1,708 31,627 88,161 868 375

תימן

270 35,422 9,203 588 89 26

טורקיה

4,362 26,295 2,323 1,228 271 220

פרס

43 1,778 11,935 11,048 4,856 1,096

עדן

- 2,636 190 328 35 58

הודו

12 856 1,105 364 49 650

סין

- 644* 1,207 316 85 160

ארצות אחרות

-

1,966*

931 634 230 197

סך הכול

4,702

68,695

58,548

102,668

6,430

2,793

אפריקה

מרוקו

- - 4,980 7,770 5,031 2,990

טוניסיה

6,821 17,353 3,725 3,414 2,548 606

אלג'יריה

- - 506 272 92 84

לוב

1,064 14,352 8,818 6,534 1.146 224

דרום אפריקה

178 217 154 35 11 33

מצרים

- 7,268* 7,154 2,086 1,251 1,041

ארצות אחרות

- 382* 5 6 3 9

סך הכול

8,063

39,190

25,425

20,117

10,082

4,990

לא ידוע

13,827

10,942

- - - -

המקור: לפי נתונים של המדור לפרסומים וסטטיסטיקה של הסוכנות, ומ' סיקרון, העלייה לישראל לוח 32A.

* מספר העולים שבאו בשנים 1949-1948.

ביבליוגרפיה:
כותר: העלייה לישראל לפי ארץ המוצא ושנת העלייה
שם  הספר: עולים בסערה : העלייה הגדולה וקליטתה בישראל 1948-1953
מחברת: הכהן, דבורה
תאריך: תשנ"ד (1994)
בעלי זכויות : יד יצחק בן-צבי
הוצאה לאור: יד יצחק בן-צבי
הערות לפריט זה:

נספח א, עמודים 323-324


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית