הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > היישוב בארץ ישראל טרם הקמת המדינה > היישוב בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי [1917 - 1948]עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > מדיניות ממשלת המנדטעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > מדיניות ממשלת המנדט
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני. המרכז לתכנים ותקשובסר הרברט לואי סמואל (1963 - 1870)אתר ובו מידע ביוגרפי על סר הרברט סמואל 1870-1963, מדינאי והוגה דעות יהודי בריטי.

סר הרברט לואי סמואל (1963 - 1870)
ביבליוגרפיה:
כותר: סר הרברט לואי סמואל (1963 - 1870)
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני. המרכז לתכנים ותקשוב
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית