הסדרי נגישות
מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוךמטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרב - תרבותיות
מחברת: נועה שפירא


החברה הישראלית היא חברה מרובת תרבויות - יש בה יהודים שהגיעו מארצות שונות, וערבים בני דתות ותרבויות שונות. הגישה הרב-תרבותית מתייחסת בחיוב לריבוי התרבויות בחברה ולשׁוֹנוּת התרבותית הקיימת בה, ומטפחת כבוד הדדי, שוויון וסימטריה בין הקבוצות-התרבויות השונות. הייחוד של כל קבוצה נשמר, בצד אינטראקציה והשפעה בין התרבויות השונות.

ישנם גוונים שונים בתוך הגישה הרב-תרבותית. לדוגמה, ההחלטה להפוך את חג הסיגד של יוצאי אתיופיה ואת המימונה של יוצאי מרוקו לחגים רשמיים מבטאת גישה רב-תרבותית שיירית, אשר אינה מתייחסת באופן סימטרי ושוויוני לגמרי לתרבויות השונות. לפי גישה זו יש תרבות דומיננטית אחת ועל בני התרבויות האחרות לוותר על מרכיבים חשובים כמו שפה, מבנה משפחתי ועוד, וזאת לצד שימור המאפיינים האתניים או הפולקלוריסטיים המייחדים כל קבוצה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: רב - תרבותיות
מחברת: שפירא, נועה
שם  הפרסום מקורי: חג הסיגד
מחברת: בסר, ענת
תאריך: 2008
בעלי זכויות : מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור "מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך".
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית